Overzicht

Team toegang

HOOGSPECIALISTISCHE JEUGDHULP

Team Toegang coördineert de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJ) in Fryslân.

Team Toegang wil passende zorg op het juiste moment te bieden, ook om te voorkomen dat hoogspecialistische jeugdhulp nodig is. De duur van een eventuele plaatsing binnen een voorziening verkorten door samen te werken. Team Toegang werkt samen met Alliade/Reik, Accare, GGZ Friesland, Fier, Jeugdhulp Friesland, Ambiq en Elker. Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs zijn nauw betrokken. De samenwerking met de Friese gemeenten wordt centraal gecoördineerd via het Sociaal Domein Fryslân (SDF)

Studio van der Velde heeft het logo en de online tooling/website ontwikkeld om het proces voor de verwijzer in goede banen te leiden.