Overzicht

Opleidingsplatform Op jeugd

voor hulpverleners in de jeugdzorg

Opleidingplatform op jeugd

in opdracht van jeugdhulp friesland

OP Jeugd, hét platform waar de jeugdzorg professional geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten kan vinden. Het opleidingsaanbod wordt mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld door de samenwerkende partijen.

Studio van der Velde is verantwoordelijk voor alle visuele uitingen, waaronder de huisstijl, website, animatie en posters.